Werkplekonderzoek

 In een uitgebreid werkplekonderzoek zal door een kwaliteitsgeregistreerde ergotherapeut de fysieke omgeving volledig gescreend worden op de werkbaarheid, ARBO-wetgeving, NEN-keurmerken en praktische bruikbaarheid. Daarnaast zullen ook de sociale component (contact met klanten en collega's) en de overige omgeving zoals geluid, temperatuur, tocht, fijnstoffen en omgevingsprikkels worden beoordeeld. 

Na een werkplekonderzoek worden de uitkomsten altijd uitvoerig besproken met de werknemer die op de werkplek werkzaam is. Tijdens het onderzoek zullen eventueel direct aanpassingen worden verricht als dit gaat om kleine, eenvoudig toe te passen, veranderingen.

 

Thuiszorg medewerkers

Voor medewerkers van de thuiszorg wordt, bij een werkplekonderzoek, gewerkt aan de hand van de fysieke belastingschalen, ARBO-zorg wetgeving en kennis van de verpleegopstelling- en inrichtingseisen.

Onze ergotherapeut hebben veel ervaring met advisering aan thuiszorgmedewerkers als het gaat zorg in- en om het bed, transfers met behulp van transferhulpmiddelen, steunkousenzorg en ADL hulpmiddelen.

Bel gerust om uw specifieke vraag voor te leggen.

 

Adviesrapport

Optioneel wordt een adviesrapport opgesteld welke aan een ARBO-arts, werkgever of leidinggevende overlegd kan worden. Hierin treft u een overzicht van de uitkomsten van het werkplekonderzoek met de daaraan gekoppelde adviezen. Eventueel aangevuld met beeldmateriaal of voorbeelden van meubilair en de daaraan gestelde eisen.

Een adviesrapport is zowel digitaal als hardcopy te verkrijgen.