Handtherapie behandeling

De behandelingen handtherapie vallen onder ergotherapie, hiervoor hoeft u dus niet extra verzekerd te zijn. Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar. Per kalenderjaar wordt er 10 uur ergotherapie vergoed. Dit maakt wel aanspraak op uw eigen risico.

Indien u aanvullend verzekerd bent kan er zelfs nog meer vergoeding worden gegeven. Hiervoor kunt u de website van uw zorgverzekering raadplegen.

 

Indien u verzekerd bent bij CZ, Delta Loyd of OHRA kunt u helaas niet zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht.

 

Ergotherapie Ede heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Twijfelt u over uw vergoeding? Neem gerust contact met ons op. Dan zoeken wij het voor u uit.

 

Verwijzing nodig?

Vanaf 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig hebt van een specialist of huisarts. Helaas kan dit nog niet bij elke zorgverzekeraar in Nederland, de ergotherapeut zal met u bespreken of dit nodig is.

In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om een machtiging of verwijzing aan te vragen bij de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld bij een huisbezoek of aanvraag van een persoonsgebonden hulpmiddel. Dit zal tijdens de behandeling met u worden besproken.

 

Spalktherapie

Voor een optimale behandeling van uw klachten kan het nodig zijn een spalk of brace aan te meten.
Vaak gaat dit om een spalk voor tijdelijk gebruik. Hiervoor is slechts in enkele gevallen, bij aanvullende verzekeringen, een vergoeding mogelijk.

Spalken die in de praktijk worden aangemeten en verstrekt komen altijd voor eigen kosten. Een actuele prijslijst van de spalken vindt u in de wachtruimte van de praktijk. Wanneer er kosten in rekening worden gebracht zal dit altijd vooraf met u worden besproken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vingerspalken, duimspalken, polsspalken en rustspalken.

 

Een spalk of brace voor permanent gebruik (ook wel orthese genoemd) wordt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer dit mogelijk is zal de ergotherapeut dit met u bespreken. Deze vergoeding maakt wel aanspraak op het eigen risico van uw verzekering.

 

Spalken of braces voor sportieve doeleinden worden helaas niet vergoed. U kunt bij ons wel terecht voor het aanmeten en advisering van een geschikte voorziening op maat.

 

Afzeggen van een afspraak

U kunt natuurlijk altijd een afspraak annuleren of afzeggen, dit moet uiterlijk 24 uur van tevoren gebeuren anders brengen wij de afspraak in rekening. 

U kunt per e-mail, ons contactformulier, of telefonisch afzeggen (voicemail mag ook). Geef altijd een reden op voor het afzeggen.

 

Extra kosten?

Voor aanschaf van therapiematerialen, spalktherapie of andere hulpmiddelen is niet altijd een vergoeding beschikbaar bij uw zorgverzekeraar of andere instanties.

Samen met de ergotherapeut zal worden uitgezocht of er voor u extra kosten zijn.

Extra kosten zullen altijd met u worden besproken, alvorens er materiaal wordt aangeschaft of verstrekt.

 

Wij streven naar zo veel mogelijk inzicht en openheid over kosten.