Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering van elke zorgverzekeraar.

Per kalenderjaar wordt er 10 uur ergotherapie vergoed. Dit maakt aanspraak op het eigen risico.
Indien u aanvullend verzekerd bent kan er zelfs nog meer vergoeding worden gegeven.
Hiervoor kunt u de website van uw zorgverzekering raadplegen.

 

Bent u verzekerd bij CZ, Delta Loyd of OHRA? Dan is het noodzakelijk een verwijsbrief op te vragen bij uw (huis)arts of behandelend specialist.

 

Ergotherapie Ede heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Twijfelt u over uw vergoeding? Neem gerust contact met ons op, dan zoeken wij het voor u uit.

 

Verwijzing nodig?

Vanaf 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig hebt van een specialist of huisarts. Helaas kan dit nog niet bij elke zorgverzekeraar in Nederland, de ergotherapeut zal met u bespreken of dit nodig is.

In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om een machtiging of verwijzing aan te vragen bij de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld bij een huisbezoek of aanvraag van een persoonsgebonden hulpmiddel. Dit zal tijdens de behandeling met u worden besproken.

 

Afzeggen van een afspraak

U kunt natuurlijk altijd een afspraak annuleren of afzeggen, dit moet uiterlijk 24 uur van tevoren gebeuren anders brengen wij de afspraak in rekening. 

U kunt per e-mail, ons contactformulier, of telefonisch afzeggen (voicemail mag ook). Geef altijd een reden op voor het afzeggen.

 

Extra kosten?

Voor aanschaf van therapiematerialen, spalktherapie of andere hulpmiddelen is niet altijd een vergoeding beschikbaar bij uw zorgverzekeraar of andere instanties.

Samen met de ergotherapeut zal worden uitgezocht of er voor u extra kosten zijn.

Extra kosten zullen altijd met u worden besproken, alvorens er materiaal wordt aangeschaft of verstrekt.

 

Wij streven naar zo veel mogelijk inzicht en openheid over kosten.