Veelgestelde vragen

Waarom staat er een BTW tarief van 0% op mijn factuur, in plaats van 9% of 21%?

Voor alle Wet-BIG geregistreerde werkzaamheden geldt in Europa een vrijstelling van BTW, hiervoor geldt dus een 0% tarief. De behandeluren ergotherapie- of handtherapie vallen onder deze wet, het uitwerken en/of vastleggen van een adviesrapportage en verslaglegging voor derden vallen hier niet onder, hiervoor wordt de normale 21% BTW in rekening gebracht.

Medische hulpmiddelen, braces en spalken vallen soms in het 9% tarief en soms in het 21% tarief. Dit is afhankelijk van of het gaat om maatwerk, de toepassing van de hulpmiddelen etc. U kunt dit nalezen op de website van de belastingdienst of vraag het uw therapeut.
Per 1 januari 2020 valt Ergotherapie Ede onder de regeling KOR en is hiermee vrijgesteld van BTW. Wij hoeven deze dus ook niet als zodanig bij u in rekening te brengen. 


Wat is nou eigenlijk het verschil tussen ergotherapie, fysiotherapie en handtherapie?

Fysiotherapie en ergotherapie zijn twee verschillende HBO opleidingen in Nederland. Een fysiotherapeut slaagt met het diploma Bachelor of Physical Therapy en een ergotherapeut met Bachelor of Occupational Therapy. Het zijn dus twee totaal verschillende opleidingen met ook een totaal verschillende blik of behandeluitgangspunt. Zo kijkt een fysiotherapeut vooral naar de lichamelijke (fysieke) component en richt de ergotherapeut zich op het handelen, dus het uitvoeren van activiteiten als geheel.
De aanvullende (Post HBO) opleiding tot handtherapeut kun je doen met een diploma fysiotherapie of ergotherapie al op zak. Het is dus een specialisatie nadat je gekwalificeerd bent als therapeut.
Er zit verder geen verschil in de opleiding handtherapie voor fysio- of ergotherapeuten, dit houdt in dan die twee groepen bij elkaar in 1 klas zitten. Wel houden beide professionals als achtergrond hun eigen blik en focus. Tijdens de handtherapie behandeling zal u bij een fysiotherapeut meer de focus hebben op bijvoorbeeld kracht en bij de ergotherapeut gaat het om een goed functionerende hand. Als cliënt zult u hier niks van merken en krijgt u gegarandeerd bij beide een goede behandeling met als doel een goed inzetbare, pijnvrije en sterke handfunctie.

 

Privacy en persoonlijke gegevens

In Nederland en Europa dienen alle bedrijven, zeker in de zorg, zich te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uiteraard is binnen Ergotherapie Ede alles geregeld om te voldoen aan deze wettelijke verplichtingen, zo kunt u bij ons (op aanvraag) uw dossier en ons systeem inzien, verzoek doen tot het volledig verwijderen van uw gegevens wanneer u bent uitbehandeld en beperkingen stellen voor het inzichtelijk maken van uw gegevens aan andere zorgverleners.
Wij zullen nooit uw gegevens prijsgeven aan andere behandelaars zonder dit met u te overleggen of u hiervoor om toestemming te vragen, ook niet bij een doorverwijzing of telefonisch overleg.

 

Indien u bij Ergotherapie Ede in behandeling bent, gaat u automatisch akkoord met onze huisregels en dat wij uw gegevens bewaren volgens de wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbewaring). Tevens zijn wij volgens de wet BIG genoodzaakt uw gegevens 12 jaar te bewaren. Indien u hier vragen over heeft kunt u dit melden bij uw therapeut. 

 

Klachten

Heeft u een klacht? Dat is vervelend!

Wij stellen het op prijs als u hierover eerst met ons in gesprek gaat. Ook kunt u binnen de praktijk wisselen van therapeut om uw klacht te bespreken met een ander.

 

Klachten kunt u ook altijd melden bij het klachtenloket paramedici, kijk bij links voor de website.

 

Wetgeving

Binnen ergotherapie Ede wordt met alle wetten die van toepassing zijn rekening gehouden.

U kunt dit nalezen op de website van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Voorbeelden van wetten waar wij mee te maken hebben zijn o.a.: WKKGZ, wetBIG, AVG, WBP, etc.

 Als u hier vragen over heeft, bespreek deze dan met uw behandelaar.