Welkom bij Ergotherapie Ede

Wij gaan helaas (tijdelijk) stoppen met onze dienstverlening.

Alle patiënten die in 2020 een actief behandeltraject bij ons hebben gehad, hebben per post hiervan het volgende bericht ontvangen. 

 

"Middels deze brief willen wij u mededelen dat de zorgverlening van Ergotherapie Ede (tijdelijk) zal stoppen per 14 november 2020. De tijdelijke stop heeft te maken met de huur van het gebouw en overname van onze praktijk. 

Vanaf november 2020 zal een nieuwe huurder alvast de ruimte willen gaan verbouwen waar wij momenteel onze praktijk voeren, dit houdt in dat de ruimte leeg moet zijn en er geen therapie gegeven kan worden, omdat de verzekeringen van ons eisen dat wij een praktijkruimte ter beschikking hebben, kunnen wij dus ook tijdelijk geen ergotherapie aan huis verzorgen, dit zou in strijd zijn met deze contracten. 

 

Een andere ergotherapie-handtherapie praktijk uit de regio heeft interesse getoond in het overnemen van onze praktijk maar zij kunnen het niet gelijk overnemen in november, dit wegens organisatorische redenen. 

Naar verwachting zullen zij begin 2021 starten met de zorg binnen het gebouw de Veluwse Poort, u krijgt hierover uiteraard bericht met daarin de datum van start en de juiste contactgegevens. Ook zal u van hen een verzoek ontvangen voor overname van uw medisch dossier en de uitleg wat dit allemaal inhoudt. 

Om uw zorgvraag in de tussentijd te kunnen blijven beantwoorden treft u op de volgende pagina de contactgegevens aan van andere praktijken in- en om Ede, indien wenselijk kunnen deze praktijken bij ons uw dossiergegevens opvragen, hierover hebben zij reeds bericht gehad. Let op, dit gebeurt enkel met uw toestemming. 

 

Wat gebeurt er met uw (medische) gegevens? Daar kunnen we kort over zijn, helemaal niks. 

De dossiers zijn en blijven in beheer van de eigenaar van Ergotherapie Ede (mw. B van de Wetering) en zullen volgens de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) worden opgeslagen en beheerd op een veilige manier. Uw gegevens worden niet automatisch gedeeld met derden zoals uw verzekering, andere therapeuten of bedrijven, dit is gewoon zoals u van ons gewend bent. Mocht u in de tussentijd bij uw gegevens willen om medische redenen, dan kan uw huisarts ons een digitaal verzoek doen via het programma Zorgdomein module Patiëntoverleg, uw huisarts heeft hierover reeds bericht van ons ontvangen, het is van belang dat u uw huisarts hiertoe toestemming verleend mocht dit aan de orde zijn. De inzage in uw dossier om niet-medische redenen op eigen initiatief blijft zoals dit was, u kunt hierover informatie vinden op onze website. (zie privacybeleid en veelgestelde vragen) 

 

We willen u bedanken voor uw vertrouwen in onze zorgverlening, telefonisch zijn wij nog tot eind 2020 bereikbaar (alleen inspreken voicemail), per e-mail blijven wij bereikbaar tot de overname volledig is. Deze informatie zal ook op onze website beschikbaar zijn en wordt verspreid onder al onze patiënten, collega's, huisartsen en andere verwijzers uit de regio. "

 

Met vriendelijk groet,

 

Larissa en Birgit 

Team Ergotherapie Ede

 

In verband met het CORONA VIRUS gelden de volgende maatregelen:

Binnen ons gebouw geldt de algemene regel om een neusmondmasker te dragen. Dit geldt zowel op de gangen als in onze wachtkamer en behandelruimtes. Wij vragen u hier rekening mee te houden.

 

Bent u ziek? Heb u klachten van verkoudheid of bijvoorbeeld koorts?
Dan kunnen wij u niet in behandeling nemen, dit geldt zowel voor afspraken op onze praktijk locatie als de huisbezoeken. We kunnen u wel helpen middels beeldbellen of een telefonisch consult. 

Bij het maken van een afspraak zullen wij telefonisch een triage afnemen op deze klachten.
Ook bij milde klachten vragen wij u uw reeds gemaakte afspraak af te zeggen. 

 

Wij proberen zo veel mogelijk de 1,5 meter regels in acht te nemen. Binnen onze praktijk is hiervoor voldoende ruimte, u kunt zelfs een familielid of mantelzorger meenemen indien gewenst. 

Bij lichamelijk onderzoek, sommige oefeningen of het aanmeten van een spalk of brace kunnen wij deze afstandsregel niet in acht nemen daarom werken wij tijdens deze momenten uitsluitend met een neusmondmasker, dit geldt zowel voor therapeut als cliënt.  

 

Wij vragen u om voor- en na elke afspraak (bij binnenkomst) de handen te wassen. 

Onze therapeuten houden zich aan de hygiëne richtlijnen zoals deze door onze beroepsvereniging worden geadviseerd. 


 

Ergotherapie is er voor iedereen die een beperking ervaart in zijn of haar handelen. Wanneer het uitvoeren van dagelijkse handelingen anders gaat als voorheen of wanneer de zelfstandigheid minder is dan eerst komt u in aanmerking voor een ergotherapie behandeling.

 

Kijk verder of neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Wij zijn elke woensdag geopend van 09:00 uur tot 21:00 uur,
donderdag en vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

 

Nieuws

2020 - 02/10 Het dragen een neusmondmasker binnen het gehele gebouw is verplicht. Wij vragen u om hieraan mee te werken om samen de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. 

In verband met naderende veranderingen in de organisatiestructuur van onze praktijk, kan het zijn dat wij u tijdelijk niet in behandeling kunnen nemen. Dit geldt zeker voor de langdurigere trajecten. De therapeut zal u altijd een alternatieve behandelaar toewijzen. 

2020 - 10/06 nu de maatregelen zijn versoepeld komt alles weer op gang, op onze homepage vindt u de reeds geldende afspraken rondom de 1,5meter samenleving. Wij vragen u deze door te nemen en ze in acht te houden. Dan zijn we blij u te verwelkomen in onze praktijk. 

 

2020 - 16/03 GESLOTEN t/m 6 April

In verband met de coronacrisis nemen wij het advies van onze beroepsverenigingen in acht. Daarom hebben wij besloten de deuren tot 6 april te sluiten. 

 

Voor acute (spoed) handtherapie vragen maken we graag een uitzondering, zeker als u als klant geen klachten of symptomen van het virus hebt. 

Bel dan voor meer informatie, afspraken voor spoed gaan uitsluitend in overleg met uw huisarts.


 2020 - 27/02 bericht namens Medisch Centrum Veluwse Poort

Bent u sinds medio februari in een land of gebied geweest waar het coronavirus heerst en heeft u klachten zoals koorts en hoesten of benauwdheid? Of heeft u contact gehad met iemand die besmet is met het virus? Wij verzoeken u dan om niet naar ons medisch centrum te komen maar eerst telefonisch contact op te nemen met uw behandelaar.

 

Meer informatie: Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

 


2019 - 20/11 

De toegankelijkheid van onze praktijk is altijd al belangrijk, de wetgeving schrijft echter nieuwe eisen voor. Onze website bleek al goed te voldoen aan deze eisen en ook in de praktijk en ons contact met de cliënten proberen we iedereen te kunnen verwelkomen. 

Mensen met een verstandelijke of cognitieve beperking zijn bij ons van harte welkom, ook bieden we hiervoor ruimte zoals een prikkelarme omgeving of extra planningsuren om meer de tijd te nemen om elkaar te begrijpen. Begeleiders of communicatiehulpen (mensen en technologie) zijn ook welkom en hier maken we graag extra ruimte voor. 

Ondanks dat honden niet zijn toegestaan in het pand, zijn hulphonden uiteraard welkom, sterker nog, wij kunnen helpen bij aanvragen omtrent hulphonden of assistentiehonden. Ook sparen wij als praktijk oude mobiele telefoons en lege cartridges voor Stichting Hulphond Nederland. 
Auditieve beperking? We maken graag ruimte voor een tolk en kunnen altijd de informatie voor uw herstel digitaal of hardcopy vertrekken zodat u het kunt nalezen. 1 van onze therapeuten is momenteel bezig met een cursus NGT. 

 

Toch opmerkingen of vragen over onze toegankelijkheid? Dat horen we graag!
Stuur een mail, bel, of vul ons contactformulier in!


2019 - 10/10

Welkom Larissa Reijnders als nieuwe therapeut! Vanaf heden is Larissa gestart als ergotherapeut binnen Ergotherapie Ede. Zij heeft veel kennis en ervaring als het gaat om mobiliteitshulpmiddelen en het behandelen van lichamelijk onverklaarde klachten. 
Binnenkort kunt u meer informatie vinden over Larissa op onze contactpagina. 


2019 - 17/07

In verband met groei van onze praktijk zijn we op zoek naar nieuwe therapeuten. 

Bekijk de vacature op www.ergotalent.nl.

 

Weet jij iemand die ondernemend ingesteld is en een diploma ergotherapie op zak heeft? 

Neem dan contact met ons op. 


2018 - 31/10

Afgelopen zaterdag hebben we ons laten bijscholen op het gebied van Neopreen spalken. Samen knutselen en veel ervaring opdoen met dit mooie comfortabele materiaal. Zo kunnen we echt iets unieks bieden op het gebied van hand- en polsspalken.


2018 - 28/03

Steeds meer ouderen nemen zelf de verantwoordelijkheid om actief en gezond ouder te worden. Vanuit Medisch Centrum Veluwse Poort slaan alle praktijken de handen ineen om dit te ondersteunen waar we kunnen. Een belangrijk onderdeel van gezond en fit ouder worden is het voorkomen van vallen. Belangrijkste oorzaken voor het vallen zijn: moeite met lopen en bewegen, te weinig bewegen, angst om te vallen, duizeligheid, verminderd zicht, klachten aan de voeten, gebruik van bepaalde medicijnen en onveilige situaties in huis. Daarom werkt Medisch Centrum Veluwse Poort in een volledige multidisciplinaire setting om het probleem aan te pakken. Betrokken behandelaars zijn: huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, podotherapeuten en thuiszorg.

 

Iedereen kan zich aanmelden voor een screening of uitgebreid onderzoek. Aan de hand van het uitgebreide onderzoek wordt bepaald welke disciplines nodig zijn. Bij voorkeur worden ouderen met een verhoogd valrisico multidisciplinair onderzocht en behandeld, maar ook fitte ouderen kunnen zich aanmelden voor (onderdelen van) valpreventie.

 

Voor patiënten die niet (aanvullend) verzekerd zijn worden het onderzoek en de behandelingen in de meeste gevallen vergoed met subsidie dat het project toegekend heeft gekregen. De subsidie is te danken aan Stichting Schoonheim.


2018 - 15/02
Teamlid Petra Vosman heeft in Februari 2018 haar basiscursus handtherapie met succes afgerond en een aanvullende module voor spalktherapie gevolgd. Zij is dus officieel gestart in het binnenhalen van de specialisatie. Succes Petra!


2017 - 09/11
Per 9 november 2017 is Ergotherapie Ede een officieel inzamelpunt geworden voor Stichting Hulphond Nederland. U kunt bij ons oude mobiele telefoons en legen cartridges inleveren. Stichting Eeko verzorgd het ophalen van de bak en geven een deel van de subsidie die zij voor deze recycling krijgen aan stichting Hulphond. Erg fijn om zo een steentje bij te dragen, spaart u ook mee?